JYDSK GENKUL A/S

Anlægget ved Nimtofte var firmaets første anlæg:

skjern 002
skjern 007
skjern 016
skjern 017

Anlægget ved Auning under opførelse:

DSC_0392
nr.vosborg 042
nr.vosborg 050
skjern 011

Mobile anlæg. Det var anlæg der for en tid blev sat op hvor der var træ til trækul. Mobile anlæg var nok praktiske, men brændingen var ikke så god pga varmetabet. Varmetabet var stort pga de frie sider på milen.

DSC_0389
nr.vosborg 056
nr.vosborg 060
nr.vosborg 053
skjern 003

Anlægget ved Virklund:

DSC_0374
skjern 029
DSC_0393
DSC_0374

Anlægget ved Hampen var et moderne anlæg hvor træet kørte igennem milen på et bånd. Når så det kom igennem milen var det blevet til trækul. Her bygges den aflange mile:

skjern 024

Skovrider Paul Jensen med hunden Ponto, Gl.Estrup og Løvenholm Skov. Jydsk Genkul købte store mængder træ via Skovridergården

skjern 008

Anlægget ved Frijsenborg var et anlæg med garagemile bygget ind i grusgrav:

skjern 018
skjern 015

2 thoughts on “JYDSK GENKUL A/S”

  1. Jeg blev ansat som kontorelev i Jydsk Genkul i sommeren 1944 og var ansat til sommeren 1945, det sidste år på sav-værket i Farre syd for Hammel. Jeg kan ikke mindes, at der var nogen anlæg ved Hammel (Frijsenborg). Anlægget i Virklund var lige syd for Silkeborg – lederen var Chr. Bornhøft – pensioneret lokomotivfører fra Hjørring privatbaner.
    Hvis der er mere du vil vide, må du gerne maile.
    MVH
    Knud W.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *